Regulacja okuć

Okna i drzwi balkonowe są wyposażone w okuci obwiedniowe firmy Siegenia. Aby niezawodne działanie tych okuć było trwałe, należy co najmniej raz w roku dokonać poniższe czynności:

 1. Smarować odpowiednim smarem lub oliwą wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań.
 2. Stosować wyłącznie smar lub olej bez zawartości kwasów oraz żywic.
 3. Sprawdzić wszystkie ważne dla bezpieczeństwa części okuć i miejsca ich mocowania. W razie potrzeby dokręcić wkręty mocujące okucia i uszkodzone części okuć wymienić na nowe.
 4. Sprawdzić koniecznie czy trzpień mocowania górnego zawiasu jest wsunięty do oporu.
 5. Do czyszczenia stosować tylko delikatne środki o odczynie pH obojętnym. Nie wolno używać środków szorujących i zawierających kwasy, bo stosowanie ich mogłoby naruszyć powłokę ochronną okuć.
 6. Poniższe czynności powinny być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany zakład:
  • Wymiana części okuć
  • Zdejmowanie i zakładanie skrzydeł okiennych
  • Regulacja okuć w obrębie zawiasów i rozwórek.
 7. Nie wolno malować okuć okiennych i drzwiowych. Działanie takie mogłoby utrudnić lub wręcz zablokować działanie okuć i doprowadzić do ich uszkodzenia.

Przy produkcji stosujemy materiały:
krispol
pilkington
Adler
porta
vbh

Nasze realizacje

Rozsądnie dobrany i właściwie konserwowany produkt będzie przynosił dużą satysfakcję przez wiele długich lat, a nawet pokoleń.

zobacz realizacje